Binnen het Young Talent Program krijg ik volop de ruimte om mezelf te ontwikkelen in een nieuwe richting. Als kunsthistorica heb ik weliswaar veel inhoudelijke expertise, maar nog weinig ervaring op zakelijk gebied. Door middel van het traineeship kan ik die ervaring al lerende opdoen. Veel musea zijn in toenemende mate afhankelijk van externe financiers. Onder andere daarom heb ik besloten om me te ontwikkelen in de richting van fondsenwerving. Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan een financieel gezond cultureel landschap in Nederland (of daarbuiten). In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gaat fondsenwerving niet alleen over geld, maar ook over creativiteit, het overbrengen van passie en enthousiasme en goed kunnen schrijven en overtuigen. Zelf vind ik de gesprekken met grote bedrijven over potentiële partnerships het leukst: de kunst is dan om, op basis van een sterk inhoudelijk verhaal, tot een samenwerking te komen waar beide partijen van profiteren. Als dat lukt geeft dat echt een kick!