ONZE PRODUCTEN

Goede fondsenwerving vergt tijd en aandacht waarvoor kennis, capaciteit en slagkracht nodig is. Van Dooren Advies is gespecialiseerd in communicatie, sponsoring en fondsenwerving en helpt uw organisatie bij het realiseren van uw doel.

Wij kunnen een succesvol wervingstraject van begin tot eind begeleiden. Dit varieert van haalbaarheidsonderzoek, werven van strategische partners en het activeren van sponsorprogramma’s. Wij bieden structuur en creatieve oplossingen in nauwe samenwerking met uw organisatie. Daarnaast bieden wij coaching- en trainingstrajecten aan, waarmee wij uw organisatie helpen te volgroeien en professionaliseren in ondernemerschap. Door uw organisatie (tijdelijk) te versterken met het team van Van Dooren Advies, blijven er geen kansen onbenut. No cure, limited pay, afhankelijk van risico.

Waarom Van Dooren Advies?

 • 35 jaar ervaring waarbij honderden opdrachtgevers zijn geholpen
 • Uitgebreid netwerk
 • Hands-on, ervaring door doen, resultaatgericht
 • Verzorgen van begin tot eind een wervingstraject, van plan van aanpak tot en met daadwerkelijke werving
 • Cross-over ervaringen, voor zowel kleine als grote opdrachtgevers, verspreid door heel Nederland

Uiteraard is het ook mogelijk om specifieke onderdelen aan ons uit te besteden, hieronder een greep uit onze werkzaamheden.

 • Haalbaarheidsonderzoek

  Met een haalbaarheidsonderzoek toetsen wij of uw wervingsplannen ook te realiseren zijn. Lees hier meer.

  Met een haalbaarheidsonderzoek toetsen wij of uw wervingsplannen ook te realiseren zijn.
  Door van te voren in kaart te brengen wat zowel positieve en bevorderende, als negatieve dan wel remmende actoren en factoren zijn, worden verbeterpunten en valkuilen tijdig inzichtelijk gemaakt. Door hierop in te spelen, worden de te ondernemen stappen om uw ambities waar te maken verduidelijkt.

 • Fondsenscan

  Wij kijken voor u welke fondsen geschikt zijn voor een aanvraag. Lees hier meer.

  De fondsenscan is een uitgebreid rapport gericht op de meest kansrijke fondsen voor aanvullende financiële ondersteuning ten behoeve van uw project. Van Dooren Advies heeft veel ervaring op dit gebied en weet waar de kansen liggen.

 • Plan van aanpak

  Een plan van aanpak is een gebruiksklare routekaart van een wervingsproces. Lees hier meer.

  Een plan van aanpak is een gebruiksklare routekaart van een wervingsproces. Een goed plan vergroot de kans van slagen. Op basis van interne en externe respondentengesprekken met betrokkenen en potentiële gevers, creëren wij een realistisch beeld van de organisatie, de inhoud van het project en de kansen op het gebied van werving. Met deze informatie kan een strategie worden ontwikkeld, met als doel de organisatiestructuur te optimaliseren en een sterke case for support, kansrijke prospectlijsten en scherpe partnerproposities te realiseren.

 • Kwartiermakerschap

  Wij brengen bestaande en nieuwe partijen, personen en potentiële partners samen tot vernieuwende en inspirerende projecten. Lees hier meer.

  Voordat u aan fondsenwerving begint, dient de inhoud van uw project op orde te zijn en voldoende ambitie uit te stralen. Als kwartiermaker kunnen wij u daarbij helpen. Een kwartiermaker werkt ambitieuze ideeën uit en scherpt ze aan door in te spelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen, samenwerkingen op te zoeken met relevante partijen en intern draagvlak te creëren. Van Dooren Advies neemt voor uw project of instelling de rol aan als kwartiermaker en neemt u het werk uit handen.

 • Projectplan

  Een projectplan geeft antwoord op vragen over de inhoud, de organisatie en de haalbaarheid van uw project. Lees hier meer.

  Een gedegen projectplan komt uw aanvraag bij fondsen ten goede. Hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor een fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen, en hoe eerder een fonds geneigd is een toekenning in overweging te nemen. Een projectplan geeft antwoord op vragen over de inhoud, de organisatie en de haalbaarheid van uw project. Samen met u werken wij aan de uitwerking en/of aanscherping van uw plan, waarmee uw kansen tot slagen vergroten.

 • Sponsorproposities

  Met een sponsorpropositie ontwikkelen wij een strategie voor het verbinden van bedrijven aan uw organisatie. Lees hier meer.

  Wilt u bedrijven verbinden aan uw organisatie of project, dan heeft u een sterke sponsorpropositie nodig. Een propositie komt tot stand door kennis over uw eigen positionering, Unique Selling Points en tegenprestaties te verbinden met kennis over de doelstellingen en wensen van uw prospect. Van Dooren Advies stelt samen met u deze kennis scherp en ontwikkelt vervolgens een propositie. Ook helpen wij u graag bij de ontwikkeling van de wervingsstrategie.

 • Werving

  Wij helpen u met de werving van bedrijven, particulieren, fondsen en subsidies. Lees hier meer.

  Al meer dan 35 jaar helpt Van Dooren Advies organisaties bij de werving van fondsen, bedrijven en particulieren. Hierbij worden verschillende wervingstools op elkaar afgestemd zodat er een financieringsmix ontstaat die past bij de aard van uw organisatie. Van Dooren Advies werkt hands-on: we optimaliseren uw plannen, gaan persoonlijke gesprekken aan met potentiële schenkers en nemen werk uit handen. De werving kan volledig door Van Dooren Advies worden uitgevoerd, maar ook in nauwe samenwerking. Wij helpen graag uw doel te realiseren!

 • Coaching & training

  In korte tijd leert u de basis over en verdieping op positionering, bedrijven, particulieren, fondsen, gesprekstechnieken en wervend schrijven. Lees hier meer.

  Van Dooren Advies heeft veel ervaring op het gebied van coaching en training. Met het programma Wijzer Werven (2014-2017), een initiatief van de overheid dat cultureel ondernemerschap bevorderde, leerden wij ruim 400 organisaties de kneepjes van het vak met als doel hun fondsenwerving te optimaliseren. Nog steeds staan wij klaar om uw organisatie te coachen en/of trainen. De sessies worden gegeven door specialisten met hands-on ervaring in het veld, die u in korte tijd de basis over en verdieping op positionering, bedrijven, particulieren, fondsen, gesprekstechnieken en wervend schrijven leren. Wij reiken u handvatten en de juiste mindset aan, die u helpen uw doel beter te bereiken.