Archeon staat voor de prachtige uitdaging om haar bestaande collectie aan te vullen met de Romeinse schepen van Zwammerdam. Van Dooren Advies vervult een rol als kwartiermaker door het bij elkaar brengen van de stakeholders teneinde de publiekservaring te optimaliseren.