Bij het RKZ  staat de patiënt centraal. Een onderdeel hiervan is een betere kwaliteit van leven en verblijf van patiënten en hun familie. Hiervoor is ooit de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis in het leven geroepen, waar vrijwel niets mee gebeurde. Van Dooren Advies heeft de Stichting nieuw leven ingeblazen door het opstellen van een overall beleid, een coördinatiestructuur en een heldere strategie voor succesvolle fondsenwerving gericht op het RKZ. Daarnaast was Van Dooren Advies betrokken bij de implementatie van de Stichting: het aanstellen van een gedegen bestuur, het opstellen van statuten en het aantrekken en inwerken van een fondsenwerver.