• Kunst, Cultuur & Erfgoed

  Creativiteit en passie omzetten in haalbaarheid.

  Lees verder
 • Zorg & Maatschappij

  Dromen handen en voeten geven.

  Lees verder
 • Overige sectoren


  Lees verder
 • VDA Young Talent Program

  Bekijk nu onze trainee vacature.

  Lees verder
 • Ons kantoor

  Wees welkom op Koningin Wilhelminaplein 12-14

  Lees verder

Kunst, Cultuur & Erfgoed

Sinds 1984 is Van Dooren Advies actief op het gebied van fondsenwerving en sponsoring in de culturele sector. Wij hebben talloze musea, erfgoedinstellingen, theaters, uitvoerende gezelschappen en andere culturele instellingen geholpen met het optimaliseren van hun positionering, organisatiestructuur en fondsenwerving. Wij onderzoeken, adviseren en voeren uit.

Zorg & Maatschappij

Met een terugtrekkende overheid en alsmaar stijgende kosten kan de zorgsector niet meer om structurele samenwerking met partners heen. Ook projecten van maatschappelijke organisaties en charitatieve instellingen komen niet van de grond zonder de hulp van derden. De aanvullende steun van particulieren en vermogensfondsen is essentieel en mag niet ontbreken.

Overige sectoren

Naast de sectoren Kunst, Cultuur & Erfgoed en Zorg & Maatschappij werkt Van Dooren Advies ook samen met diverse opdrachtgevers die buiten deze sectoren vallen. Wij hebben organisaties geholpen hun activiteiten of evenementen naar een hoger niveau te tillen, door positioneringsvraagstukken op te lossen, wervingsstrategieën te ontwikkelen en hun financieringsmix te verbreden.

VDA Talent Program

VDA roept net afgestudeerde kandidaten op om zich aan te melden voor het VDA Talent Program dat op 1 april en 1 oktober aanstaande weer van start gaat. De talenten hebben passie voor kunst, cultuur en/of maatschappij en worden enthousiast van het idee dat ze zakelijk bijdragen aan betekenisvolle projecten mét impact.

Kinderdijk

Voor de financiering van het nieuwe entreegebouw van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk heeft Van Dooren Advies ruim € 1.300.000,- uit de private markt gegenereerd. Wij hebben hiervoor fondsen, stichtingen en de BankGiro Loterij aangeschreven, een regionale businessclub opgericht, nationale en internationale partnerships tot stand gebracht en horecapartners aan Kinderdijk verbonden.

Prinses Máxima Centrum

Nadat Van Dooren Advies een strategisch fondsenwervingsplan had gepresenteerd is Van Dooren Advies met de werving gestart. Middels het opbouwen van een sterk netwerk en merk, hebben wij financiële middelen onder particulieren, fondsen en bedrijven geworven. Het Prinses Máxima Centrum is inmiddels in 2018 geopend.

Ouwehands Dierenpark

Begin 2017 komen er reuzenpanda’s naar Nederland. Ouwehands Dierenpark wordt hun nieuwe onderkomen. Met de komst van de reuzenpanda’s committeert Ouwehands Dierenpark zich aan een uitgebreid natuurbeschermingsproject. Van Dooren Advies is gevraagd om in verschillende domeinen partnerships te creëren.

 • Haalbaarheidsonderzoek

  Met een haalbaarheidsonderzoek toetsen wij of uw wervingsplannen ook te realiseren zijn. Lees hier meer.

  Met een haalbaarheidsonderzoek toetsen wij of uw wervingsplannen ook te realiseren zijn.
  Door van te voren in kaart te brengen wat zowel positieve en bevorderende, als negatieve dan wel remmende actoren en factoren zijn, worden verbeterpunten en valkuilen tijdig inzichtelijk gemaakt. Door hierop in te spelen, worden de te ondernemen stappen om uw ambities waar te maken verduidelijkt.

 • Fondsenscan

  Wij kijken voor u welke fondsen geschikt zijn voor een aanvraag. Lees hier meer.

  De fondsenscan is een uitgebreid rapport gericht op de meest kansrijke fondsen voor aanvullende financiële ondersteuning ten behoeve van uw project. Van Dooren Advies heeft veel ervaring op dit gebied en weet waar de kansen liggen.

 • Plan van aanpak

  Een plan van aanpak is een gebruiksklare routekaart van een wervingsproces. Lees hier meer.

  Een plan van aanpak is een gebruiksklare routekaart van een wervingsproces. Een goed plan vergroot de kans van slagen. Op basis van interne en externe respondentengesprekken met betrokkenen en potentiële gevers, creëren wij een realistisch beeld van de organisatie, de inhoud van het project en de kansen op het gebied van werving. Met deze informatie kan een strategie worden ontwikkeld, met als doel de organisatiestructuur te optimaliseren en een sterke case for support, kansrijke prospectlijsten en scherpe partnerproposities te realiseren.

 • Kwartiermakerschap

  Wij brengen bestaande en nieuwe partijen, personen en potentiële partners samen tot vernieuwende en inspirerende projecten. Lees hier meer.

  Voordat u aan fondsenwerving begint, dient de inhoud van uw project op orde te zijn en voldoende ambitie uit te stralen. Als kwartiermaker kunnen wij u daarbij helpen. Een kwartiermaker werkt ambitieuze ideeën uit en scherpt ze aan door in te spelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen, samenwerkingen op te zoeken met relevante partijen en intern draagvlak te creëren. Van Dooren Advies neemt voor uw project of instelling de rol aan als kwartiermaker en neemt u het werk uit handen.

 • Projectplan

  Een projectplan geeft antwoord op vragen over de inhoud, de organisatie en de haalbaarheid van uw project. Lees hier meer.

  Een gedegen projectplan komt uw aanvraag bij fondsen ten goede. Hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor een fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen, en hoe eerder een fonds geneigd is een toekenning in overweging te nemen. Een projectplan geeft antwoord op vragen over de inhoud, de organisatie en de haalbaarheid van uw project. Samen met u werken wij aan de uitwerking en/of aanscherping van uw plan, waarmee uw kansen tot slagen vergroten.

 • Sponsorproposities

  Met een sponsorpropositie ontwikkelen wij een strategie voor het verbinden van bedrijven aan uw organisatie. Lees hier meer.

  Wilt u bedrijven verbinden aan uw organisatie of project, dan heeft u een sterke sponsorpropositie nodig. Een propositie komt tot stand door kennis over uw eigen positionering, Unique Selling Points en tegenprestaties te verbinden met kennis over de doelstellingen en wensen van uw prospect. Van Dooren Advies stelt samen met u deze kennis scherp en ontwikkelt vervolgens een propositie. Ook helpen wij u graag bij de ontwikkeling van de wervingsstrategie.

 • Werving

  Wij helpen u met de werving van bedrijven, particulieren, fondsen en subsidies. Lees hier meer.

  Al meer dan 35 jaar helpt Van Dooren Advies organisaties bij de werving van fondsen, bedrijven en particulieren. Hierbij worden verschillende wervingstools op elkaar afgestemd zodat er een financieringsmix ontstaat die past bij de aard van uw organisatie. Van Dooren Advies werkt hands-on: we optimaliseren uw plannen, gaan persoonlijke gesprekken aan met potentiële schenkers en nemen werk uit handen. De werving kan volledig door Van Dooren Advies worden uitgevoerd, maar ook in nauwe samenwerking. Wij helpen graag uw doel te realiseren!

 • Coaching & training

  In korte tijd leert u de basis over en verdieping op positionering, bedrijven, particulieren, fondsen, gesprekstechnieken en wervend schrijven. Lees hier meer.

  Van Dooren Advies heeft veel ervaring op het gebied van coaching en training. Met het programma Wijzer Werven (2014-2017), een initiatief van de overheid dat cultureel ondernemerschap bevorderde, leerden wij ruim 400 organisaties de kneepjes van het vak met als doel hun fondsenwerving te optimaliseren. Nog steeds staan wij klaar om uw organisatie te coachen en/of trainen. De sessies worden gegeven door specialisten met hands-on ervaring in het veld, die u in korte tijd de basis over en verdieping op positionering, bedrijven, particulieren, fondsen, gesprekstechnieken en wervend schrijven leren. Wij reiken u handvatten en de juiste mindset aan, die u helpen uw doel beter te bereiken.