Kunst, Cultuur & Erfgoed

VDA helpt musea, theaters, festivals en erfgoedinstellingen met fondsenwerving en advies dat hen sterker maakt om zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de positionering of het herinrichten van de organisatiestructuur.

Een deel van onze samenwerkingen van de afgelopen vijf jaar:

Paleis het Loo

Doel: realiseren van grootscheepse renovatie en uitbreiding.

Adviestraject met strategisch plan en plan van aanpak fondsenwerving breed als resultaat.

Prinsengrachtconcert

Doel: het realiseren van het (Kinder)Prinsengrachtconcert 2018, 2019 en 2020.

Promotie en communicatie evenement, advisering en professionalisering stichting, fondsenwerving en relatiemanagement, ontwikkeling meerjarenbeleidsplan, projectplannen en jaarverslag.

Kröller-Müller Museum

Doel: het realiseren van de restauratie Jardin d’ émail van Jean Dubuffet.

Fondsenscan, projectplan en fondsenwerving.

Vereniging De Zaansche Molen

Doel: het realiseren van een nieuw Molenmuseum op de Zaanse Schans.

Fondsenscan, projectplan, activiteitenplan, kwartiermakerschap, fondsenwerving.

Embassy of the Free Mind

Doel: het realiseren van  de restauratie en inrichting van het Huis met de Hoofden.

Selectie en benadering potentiële particuliere gevers en fondsenwerving.

Amsterdam Museum

Doel: financieringsstrategie voor ingrijpende verbouwing pand in 2025 en werving ten behoeve van verscheidende tentoonstellingen en projecten.

Positionering, strategie werving, projectplan, case for support en fondsenwerving.

Werelderfgoed Kinderdijk

Doel: het realiseren van een nieuw entreegebouw.

Fondsenwerving, oprichting regionale businessclub, nationale en internationale partnerships tot stand gebracht.

Kasteel-Museum Sypesteyn

Doel: ondersteuning ter realisatie van de tentoonstelling ‘Wie was de mol? Ambities in Hollands porselein’.

Fondsenscan, projectplan en werving.

De Nederlandse Portretprijs

Doel: meer bekendheid genereren en (financieel) draagvlak vergroten van De Nederlandse Portretprijs.

Fondsenscan, projectplan, fondsenwerving, plaatsing trainee en propositie bedrijven en particulieren.

GeoFort Museum

Doel: het realiseren van nieuw gebouw en uitbreiding.

Quickscan, plaatsing trainee en fondsenwerving.

Voordekunst

Doel: onderzoek naar hoe particulier geven aan creatieve professionals in Nederland gestimuleerd kan worden.

https://www.levehetgeven.nl

VDA is betrokken als strategisch adviseur en onderzoekspartner. We ondersteunen voordekunst in het opstellen van de onderzoekkaders, deskresearch, stakeholdersgesprekken, design thinking sessies, en het schrijven en de redactie van het onderzoeksrapport.

IDFA

Doel: ondersteuning en optimaliseren van het wervingsproces om de kansen tot het vinden van een (hoofd)sponsor te vergroten.

Onderzoek, partnerpropositie, strategie implementatie en partnerwerving.

Stichting Pianofest

Doel: het realiseren van jaarlijks pianofestival.

Quickscan, projectplan en fondsenwerving.

Stedelijk Museum Amsterdam

Doel: realiseren van een nieuwe entree.

Plan van Aanpak, comité formaties, werving van particulieren, bedrijven en fondsen.

Wijzer Werven

Doel: ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken door het bieden van een trainings- of coachingstraject op het gebied van positionering, organisatie ontwikkeling en fondsenwerving ten behoeve van het verbreden van de financieringsmix.

Kijk voor meer informatie op www.wijzerwerven.nl.