Kunst, Cultuur & Erfgoed

VDA helpt musea, theaters, festivals en erfgoedinstellingen met fondsenwerving en advies dat hen sterker maakt om zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de positionering of het herinrichten van de organisatiestructuur.

Een deel van onze samenwerkingen van de afgelopen vijf jaar:

Amsterdam Museum

VDA realiseerde een financieringsstrategie voor de ingrijpende verbouwing van het museumpand in 2025 en voor de werving van meerdere tentoonstellingen en projecten. VDA ontwikkelde een positionering, wervingsstrategie, projectplan, Case for Support en de fondsenwerving.

Kröller-Müller Museum

Om de restauratie van de Jardin d’ émail van Jean Dubuffet te realiseren, maakte VDA een fondsenscan, schreef het projectplan en voerde de fondsenwerving uit.

Embassy of the Free Mind

Om de restauratie en inrichting van het Huis met de Hoofden te realiseren, selecteerde en benaderde VDA potentiële particuliere gevers en deed het overige fondsenwerving.

Paleis het Loo

Om een grootscheepse renovatie en uitbreiding te realiseren, schreef VDA een strategisch plan en plan van aanpak voor fondsenwerving.

Prinsengrachtconcert

Om het (Kinder)Prinsengrachtconcert te realiseren, doet VDA sinds 2018 de promotie en communicatie, advies het over professionalisering van de stichting, fondsenwerving en relatiemanagement en ontwikkelde het een meerjarenbeleidsplan, projectplannen en jaarverslag.

Werelderfgoed Kinderdijk

Om een nieuw entreegebouw te realiseren, heeft VDA een fondsenwervingsstrategie ontwikkeld en uitgevoerd, waaronder de oprichting van een regionale businessclub en de totstandbrenging van verschillende (inter)nationale partnerships.

Kasteel-Museum Sypesteyn

VDA ondersteunde de organisatie om de tentoonstelling ‘Wie was de mol? Ambities in Hollands porselein’ te realiseren met een fondsenscan, projectplan en uitvoering van de werving.

Vereniging De Zaansche Molen

Om een nieuw Molenmuseum op de Zaanse Schans te realiseren, stelde VDA een fondsenscan op, schreef het project- en activiteitenplan, zette zich in voor kwartiermakerschap en deed de fondsenwerving.

De Nederlandse Portretprijs

Om meer bekendheid te genereren en het (financieel) draagvlak te vergroten van De Nederlandse Portretprijs stelde VDA een fondsenscan op, schreef het een projectplan, voerde het de wervingscampagne uit, plaatste er een trainee en ontwikkelde het proposities voor bedrijven en particulieren.

GeoFort Museum

Om een nieuw gebouw en uitbreiding te realiseren, maakte VDA een quickscan, plaatste er een trainee en deed het de fondsenwerving.

Voordekunst

Voordekunst deed onderzoek naar hoe particulier geven aan creatieve professionals in Nederland gestimuleerd kan worden. VDA was betrokken als strategisch adviseur en onderzoekpartner, ondersteunde Voordekunst in het opstellen van de onderzoekkaders, in deskresearch, met stakeholdersgesprekken, design thinking sessies en het schrijven en redigeren van het onderzoeksrapport. Zie ook Leve het Geven.

IDFA

IDFA wilde ondersteuning in het optimaliseren van het wervingsproces om de kans op het vinden van een (hoofd)sponsor te vergroten. VDA deed onderzoek, stelde een partnerprospositie op, ontwikkelde een strategie voor de implementatie en hielp met de partnerwerving.

Stichting Pianofest

Voor de realisatie van het jaarlijks pianofestival maakte VDA een quickscan en projectplan en deed het de fondsenwerving.

Stedelijk Museum Amsterdam

Om een nieuwe entree te realiseren, schreef VDA een plan van aanpak, adviseerde het over de comité formaties en deed het de werving onder particulieren, bedrijven en fondsen.

Wijzer Werven

Dit vierjarig traject versterkte ondernemerschap bij culturele instellingen door training en coaching op het gebied van positionering, organisatie ontwikkeling en fondsenwerving ten behoeve van het verbreden van de financieringsmix. VDA voerde dit project in opdracht van het Ministerie van OCW samen met partners Adviesbureau Berenschot en Charistar uit. Lees meer op Wijzer Werven.