Overige sectoren

Naast de sectoren Kunst, Cultuur & Erfgoed en Zorg & Maatschappij werkt Van Dooren Advies ook samen met diverse opdrachtgevers die buiten deze sectoren vallen. Wij hebben organisaties geholpen hun activiteiten of evenementen naar een hoger niveau te tillen, door positioneringsvraagstukken op te lossen, wervingsstrategieën te ontwikkelen en hun financieringsmix te verbreden.

Het Amsterdamse Winterparadijs

Doel: partnerwerving om (financiële) slagkracht te vergroten.

Onderzoek, propositie ontwikkeling, prospecting en werving.

Plaswijckpark

Doel: werven van partners en fondsen t.b.v. de doorontwikkeling van het park.

Strategisch plan van aanpak, ontwikkeling proposities, werving bedrijven en fondsen, ontwikkeling beleidsplan.

Tall Ships Races

Doel: nieuwe partners en supporters verbinden aan de Tall Ships Races ter ondersteuning en realisatie van zeilrace.

Propositie bedrijven, oprichting businessclub, netwerkverbreding met ambassadeurs en partnerships.

Ouwehands Dierenpark

Doel: bekostiging van het Wolong Giant Panda Centre.

Bedrijvenbenadering en sponsorovereenkomsten.

KNLTB

Doel: financiële ondersteuning ten behoeve van projecten die de maatschappelijke en economische impact van toprolstoeltennisevenementen vergroten.

Fondsenscan en fondsenwerving.

Gemeente Amersfoort

Doel: kennisvergroting en advisering van diverse instellingen die gevestigd zijn in gemeente Amersfoort.

Trainingstraject op het gebied van fondsenwerving en bedrijfssponsoring.

BNP Paribas

Doel: het vinden van een nieuwe instelling waar BNP Paribas een structureel partnership mee aangaat.

Inventarisatie wensen en doelstellingen BNP Paribas, marktverkenning en analyse, scan en selectie, contractonderhandelingen. Als resultaat van dit traject is BNP Paribas een langdurige samenwerking aangegaan met het Metropole Orkest.

Bibliotheek Rijn en Venen

Doel: realisatie van nieuw gebouw.

Plan van aanpak, fondsenscan, plaatsing trainee en fondsenwerving.

House of DJ’s

Doel: ontwikkeling exploitatiemodel en financieringsmodel en verbinden van inhoudelijke en commerciële partners.

Haalbaarheidsonderzoek, strategie en werving.

Icedôme Almere

Doel: toetsen haalbaarheid business plan, exploitatie en ontwikkelingsbegroting en inschrijving aanbesteding.

Businesscase van Icedôme Almere voorzien van een realistisch exploitatiemodel, marktbenadering en commerciële inbreng aanbestedingstraject.