Andere partners

Onder meer deze organisaties hebben we geholpen met positioneringsvraagstukken, wervingscampagnes en financiële strategieën:

Het Amsterdamse Winterparadijs

Voor partnerwerving om de (financiële) slagkracht van de organisatie te vergroten heeft VDA prospect onderzoek gedaan, prosposities ontwikkeld en de werving uitgevoerd.

Plaswijckpark

Om partners en fondsen te werven ten behoeve van de doorontwikkeling van het park schreef VDA een strategisch plan van aanpak, ontwikkelde het een beleidsplan en proposities en deed het werving onder bedrijven en fondsen.

Tall Ships Races

Om nieuwe partners en supporters te verbinden aan de Tall Ships Races hielp VDA met het opstellen van bedrijfsproposities, de oprichting van een businessclub en een verbreding van het netwerk met ambassadeurs en partnerships.

Ouwehands Dierenpark

Om de realisatie van het Wolong Giant Panda Centre te bekostigen, heeft VDA bedrijven benaderd en sponsorovereenkomsten opgesteld.

KNLTB

Voor financiële ondersteuning ten behoeve van projecten die de maatschappelijke en economische impact van toprolstoeltennisevenementen vergroten, heeft VDA een fondsenscan opgesteld en de fondsenwerving uitgevoerd.

Gemeente Amersfoort

VDA verzorgde een trainingstraject op het gebied van fondsenwerving en bedrijfssponsoring om de kennis en vaardigheden van diverse Amersfoortse instellingen te vergroten en versterken.

BNP Paribas

BNP Paribas schakelde VDA in om een nieuwe instelling te vinden om een structureel partnership mee aan te gaan. VDA inventariseerde de wensen en doelstellingen van BNP Paribas, verkende en analyseerde de markt, stelde scans en selecties op en leidde de contractonderhandelingen. Het resultaat is een een langdurige samenwerking tussen BNP Paribas en het Metropole Orkest.

Bibliotheek Rijn en Venen

Om een nieuw gebouw voor de bibliotheek te realiseren, ontwikkelde VDA een plan van aanpak en fondsenscan, plaatste een trainee en voerde de fondsenwerving uit.

House of DJ’s

House of DJ’s wilde een exploitatiemodel en financieringsmodel ontwikkelen en zich binden aan inhoudelijke en commerciële partners. VDA deed een haalbaarheidsonderzoek, stelde een strategie op en deed de fondsenwerving.

Icedôme Almere

De organisatie wilde de haalbaarheid van het business plan, een exploitatie- en ontwikkelingsbegroting en de inschrijving van de aanbesteding toetsen. VDA heeft daarom de businesscase van Icedôme Almere voorzien van een realistisch exploitatiemodel, een marktbenadering en commerciële inbreng in het aanbestedingstraject.