Zorg & Maatschappij

VDA helpt zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en goede doelen met zoeken en vinden van (aanvullende) financiering. Bijvoorbeeld aanvragen bij fondsen, giften van particulieren en samenwerkingen met bedrijven.

Een deel van onze samenwerkingen van de afgelopen vijf jaar:

Prinses Máxima Centrum

Voor het realiseren van de bouw, inrichting en projecten van het Prinses Máxima Centrum schreef VDA een strategisch plan, plan van aanpak en meerdere projectplannen en deed het de werving van ambassadeurs en onder particulieren, bedrijven en fondsen.

Mensen Maken Amsterdam

Om een fondsenwervende organisatie op te zetten, met als doel het vergroten van de (financiële) slagkracht van Mensen Maken Amsterdam ontwikkelde VDA een sponsorpropositie, de bedrijven- en ambassadeursbenadering en het projectplan en hielp het met fondsenwerving, detachering en relatiemanagement.

Stichting Vluchteling

Om financiering aan te trekken voor de Nacht van de Vluchteling en specifieke Covid-19-gerelateerde projecten schreef VDA het projectplan en deed het de fondsenwerving.

Muziek aan Bed

Om activiteiten te financieren ontwikkelde VDA een fondsenscan, schreef het projectplan en voerde de fondsenwerving uit.

Rosa Spier Huis

Voor de realisatie van de bouw, inrichting en projecten van het nieuwe Rosa Spier Huis ontwikkelde VDA de wervingsstrategie, wierf het ambassadeurs en onder particulieren, werkte het inhoudelijke plannen uit en deed het de fondsenwerving.

Stichting WereldOuders

Om de fondsenwerving te professionaliseren, ontwikkelde VDA de strategie, leverde coaching, ontwikkelde communicatiematerialen en deed de fondsenwerving.

Collectief Propaganda Nederlands Boek (CPNB)

Op zoek naar langdurige samenwerking gericht op werving en relatiemanagement voor het ondersteunen van projecten schakelde CPNB VDA in voor strategisch advies, fondsenscan en projectplan en voor uitvoer van de fondsenwerving.

Stichting Eye Care Foundation

Om de fondsenwerving te professionaliseren, versterken en opschalen schakelde ECF VDA in voor herstructurering en coaching van de organisatie, de ontwikkeling van fondsenscan en projectplan en de uitvoer van de werving.

Samen Veerkrachtig

Om duurzame financiering te realiseren voor de oprichting, ontwikkeling en activiteiten van de stichting stelde VDA een strategie en propositie op om andere fondsen en bedrijven aan de organisatie te verbinden.