Zorg & Maatschappij

Met een terugtrekkende overheid en alsmaar stijgende kosten kan de zorgsector niet meer om structurele samenwerking met partners heen. Ook projecten van maatschappelijke organisaties en charitatieve instellingen komen niet van de grond zonder de hulp van derden. De aanvullende steun van particulieren en vermogensfondsen is essentieel. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden van de afgelopen vijf jaar.

Prinses Máxima Centrum

Doel: het realiseren van de bouw, inrichting en projecten van het Prinses Máxima Centrum.

Strategisch plan, plan van aanpak, projectplannen, werving particulieren, bedrijven en fondsen, ambassadeurswerving.

Mensen Maken Amsterdam

Doel: opzetten van een fondsenwervende organisatie met als doel het vergroten van (financiële) slagkracht Mensen Maken Amsterdam.

Sponsorpropositie, bedrijven- en ambassadeursbenadering, projectplan, fondsenwerving, detachering en relatiemanagement.

Stichting Vluchteling

Doel: financiering aantrekken voor Nacht van de Vluchteling en specifieke corona-gerelateerde projecten.

Projectplan en fondsenwerving.

Muziek aan Bed

Doel: het financieren van activiteiten aan bed.

Fondsenscan, projectplan en fondsenwerving.

Rosa Spier Huis

Doel: het realiseren van de bouw, inrichting en projecten van het nieuwe Rosa Spier Huis.

Strategie, particulieren werving, ambassadeurswerving, uitwerking inhoudelijke plannen, fondsenwerving.

Stichting WereldOuders

Doel: professionalisering fondsenwerving

Strategie, coaching, fondsenwerving, ontwikkeling communicatiematerialen werving.

Collectief Propaganda Nederlands Boek (CPNB)

Doel: Langdurige samenwerking gericht op werving en relatiemanagement voor het ondersteunen van projecten.

Strategisch advies, fondsenscan, projectplan en fondsenwerving.

Stichting Eye Care Foundation

Doel: fondsenwerving professionaliseren, versterken, opschalen.

Herstructurering van de organisatie, coaching organisatie, fondsenscan, projectplan, werving.

Samen Veerkrachtig

Doel: het realiseren van duurzame financiering voor de oprichting, ontwikkeling en activiteiten van de stichting.

Strategie en propositie ontwikkeling voor het verbinden van andere fondsen en bedrijven.