Tonko Grever

Adviseur

Als student kunstgeschiedenis raakt hij betrokken bij Museum Van Loon in Amsterdam om er vervolgens bijna twintig jaar leiding aan te geven. Onder zijn bezielende leiding groeide het museum zonder structurele subsidie naar een bekend museum met bijna 100.000 bezoekers per jaar. Een groot project was de aankoop en restauratie van het koetshuis waarvoor in totaal 2,7 miljoen extern geworven moest worden.

Na zijn afscheid bij Museum Van Loon was hij onder meer werkzaam voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, kwartiermaker van het nieuwe Luther Museum en projectleider publieksprogrammering van het nieuwe molenmuseum op de Zaanse Schans. Verder is hij voorzitter van de Thérèse van Duyl – Schwartze Stichting en voorzitter van het Overleg van Amsterdamse Musea.