VDA YOUNG TALENT PROGRAM – TRAINEE FONDSENWERVING

SITUATIESCHETS

Al ruim dertig jaar staat versterking en verzakelijking van de culturele, zorg en maatschappelijke sector op de politieke agenda in Nederland. Artistieke, maatschappelijke en economische belangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om als organisatie te kunnen blijven ontwikkelen, vernieuwen en groeien. Artistieke en zakelijke talenten, kunstenaars en kunstbemiddelaars en diverse partijen in de zorg hebben elkaar nodig om hun dromen en ambities nu en in de toekomst te realiseren. De noodzaak van een gezondere financieringsmix daalt langzaam maar zeker in. Toch signaleert VDA dat het aantrekken van zakelijke krachten nog altijd achterblijft op de artistiek inhoudelijke kennis die in veel gevallen bij organisaties wel ruimschoots aanwezig is. Met ‘zakelijk’ doelen we hier op resultaatgerichte medewerkers die hands-on te werk gaan, commercieel vaardig zijn, kansen zien en creëren én risico durven te nemen als de situatie daarom vraagt. Cultuurmanagers met een frisse blik op beleid, relatieontwikkeling, ondernemerschap en de drive om de organisatie waarvoor zij werken financieel sterker te maken, zijn hard nodig.

KAALSLAG OF CULTUUROMSLAG?

Als bureau ontwikkelt VDA samen met haar opdrachtgevers strategieën en plannen op het terrein van fondsenwerving, sponsoring en relatiemanagement. De ervaring leert ons dat goede plannen nog te vaak stranden bij de uitvoering, omdat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in zakelijke mankracht. Veelal zijn gebrek aan geld, kennis, mensen en interne bereidheid om daadwerkelijk te verzelfstandigen de grote boosdoeners. De kosten gaan nog te weinig voor de baten uit, met als gevolg dat de uitvoering van kansrijke plannen stagneert. Wat de culturele, zorg en maatschappelijke sector nodig heeft is duurzame en doelgerichte ondersteuning als motor achter de fondsenwerving: zakelijke medewerkers in het hart van de eigen organisatie. Het VDA Young Talent Program is ontwikkeld met als doel om bovengenoemde barrière voor culturele, zorg en maatschappelijke organisaties te verlagen, waarbij het evenzeer als waardevolle springplank dient voor jonge zakelijke talenten.

PROFIEL EN PERSPECTIEF

Met deze vacature roept VDA net afgestudeerde kandidaten op om zich aan te melden voor het VDA Young Talent Program dat op 1 april en 1 oktober aanstaande weer van start gaat. De talenten hebben passie voor kunst, cultuur, zorg en/of maatschappij en worden enthousiast van het idee dat ze ervaring opdoen in het zakelijk bijdragen aan betekenisvolle projecten mét impact. Onze talenten ervaren allereerst wat het is om de strategie uit te voeren om vervolgens in stappen te leren hoe zij zelf een strategie kunnen ontwikkelen. Ze zijn in staat mensen mee te nemen in hun enthousiasme. Daar zijn specifieke competenties en vaardigheden voor nodig, waar de adviseurs van VDA de talenten op selecteren en voor opleiden.

De potentiële Young Talents Allround Fundraising:

  • Afgestudeerden en studenten die op het punt staan hun bachelor- of masteropleiding op hbo- of wo-niveau af te ronden en/of de young professional die een carrière switch wil maken;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk (!);
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen;
  • Sociaal sterk, diplomatiek en mét overtuigingskracht;
  • Affiniteit met kunst, cultuur, gezondheidszorg of goede doelen;
  • ‘Doener met brains’: een (aan)jager met flair, commercieel en creatief;
  • In staat om mensen mee te kunnen nemen in enthousiasme;
  • Een zelfstandige werker, proactief met een hands- on mentaliteit;
  • Minimaal twaalf maanden als trainee inzetbaar, voor 32 uur per week.
  • Je kunt reageren tot uiterlijk 1 maart (april editie) en 1 september (oktober editie)

OPBOUW PROGRAMMA

Talenten die door VDA zijn geselecteerd, mogen deelnemen aan het programma. De deelnemende talenten ontvangen een overzicht van deelnemende opdrachtgevers en kunnen hun voorkeur uitspreken. In december/januari worden de talenten vervolgens aan de opdrachtgevers voorgesteld. Zodra een match tot stand is gekomen, krijgt een talent een trainee-overeenkomst aangeboden door de betreffende opdrachtgever. Daarna doorlopen de talenten in februari samen een trainingsprogramma bij VDA en worden klaargestoomd voor hun rol als trainee bij de opdrachtgever. Deze fase van het programma bestaat uit een reeks van relevante trainingen en workshops én een deel uit zelfstudie. De trainingen worden verzorgd door de adviseurs van VDA. Deze maand wordt tevens gebruikt om de opdrachtgever goed te leren kennen. Na een maand beginnen de talenten met de benodigde vaardigheden aan hun traineeship op locatie bij de opdrachtgever. Deze periode duurt dan nog elf maanden. Tijdens deze periode vinden negen intervisiesessies van twee uur plaats met een adviseur van VDA. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast worden alle talenten (ook uit eerdere edities) twee keer per jaar uitgenodigd voor de VDA Young Talent Club netwerkborrel, een essentiële netwerkbijeenkomst voor startende fondsenwervers. Een talent ontvangt maandelijks een onkostenvergoeding van €800,- exclusief reiskosten van de opdrachtgever op basis van 32 uur per week.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

In voorgaande edities deden onder meer de volgende opdrachtgevers mee: Paradiso, Haags Historisch Museum, Amsterdam Museum, Luther Museum, Podium Fluor, Bibliotheek Rijn en Venen, Mensen Maken Amsterdam, Vereniging De Zaansche Molen, Prinsengrachtconcert, Kasteel Sypesteyn, Stichting Wereldouders, Geofort, Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk, Zaans Museum, This is Mama, 24classics.com, Concertlab en Amare.

Verder zijn onze talenten na hun carrière bij VDA gaan werken voor organisaties zoals Nationale Opera & Ballet, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, IMC Weekendschool, Johan Cruyff Foundation, Delft Chamber Music Festival, War Child, FOAM, Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Geofort, Wereldouders, Bibliotheek Deventer, Solidaridad, Vereniging De Zaansche Molen, Prinsengrachtconcert, Maurtishuis, Ministerie OCW.

Vanaf een paar maanden voor de start van de nieuwe edities op 1 april en 1 oktober zullen wij weer de eerste gesprekken voeren met nieuwe Opdrachtgevers en potentiële trainees.  Wil je deelnemen? Reageer dan snel en stuur je CV en motivatiebrief naar Lilian van Wijngaarden, [email protected]. Meer informatie is te verkrijgen via tel.: 020 530 40 30.

Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld!

Maak kennis met onze trainee’s:

Bregje Jansen, trainee bij Vereniging De Zaansche Molen (Wereld van Windmolens)

Rens Bleijenberg, trainee bij Bibliotheek Deventer

Ninah Montesant, trainee bij Stichting WereldOuders

Marita Bon, trainee bij Stichting WereldOuders

Circe de Bruin, trainee bij Mensen Maken Amsterdam

Maartje Valk, trainee bij VDA en Prinsengrachtconcert

Onze opdrachtgevers:

Eefke van Nuenen, Mensen Maken Amsterdam

Lara Schwarz, Amsterdam Museum

Alice van Diepen, Bibliotheek Deventer