Jesse Oude Egberink

Projectmanager

Jesse studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en werd tijdens zijn BA gegrepen door Duitse geschiedenis en cultuur. Een MA Duitslandstudies aan de UvA was een logische vervolgstap. Na zijn studie werkte Jesse als redacteur bij het Duitsland Instituut Amsterdam en schreef over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van cultuur, geschiedenis, politiek en economie. Ook volgde hij vakken bij Bedrijfskunde en Commerciële Economie, waar hij met name geïnteresseerd was in marketing en positionering. Bij VDA komen de werelden van cultuur en commercie samen.

‘Ik geloof in de sociale functie van de culturele en maatschappelijke sector en hoop dan ook te helpen kunst en cultuur in Nederland naar een breder publiek te brengen.’