Job van Dooren

Adviseur / partner

In de loop der jaren heeft Job voor diverse instellingen grootschalige fondsenwervingstrajecten opgezet en uitgerold. Stedelijk Museum Amsterdam, DeLaMar Theater, Philharmonie Zuidnederland en Nederlands Film Festival zijn slechts enkele namen in een lange lijst van opdrachtgevers.

Binnen het Wijzer Werven programma is Job relatiemanager, begeleidt hij brainstormsessies en coacht hij instellingen in het oplossen van strategische vraagstukken en op het gebied van particuliere fondsenwerving.