Lilian van Wijngaarden

Financiën / Management

Lilian werkte bij verschillende adviesbureaus als HR-, marketing- en communicatieadviseur. In 2015 startte ze bij VDA als projectmanager van Wijzer Werven, het vierjarig project dat VDA in opdracht van het Ministerie van OCW samen met partners Adviesbureau Berenschot en Charistar uitvoerde. Bij VDA is Lilian inmiddels lid van het management en verantwoordelijk voor de financiën.

‘Ik zie onze fondsenwervers als creatieve mensen, die veel kennis en vaardigheden in huis hebben en zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor een goed resultaat voor de zeer uiteenlopende prachtige projecten. Het voelt als een hecht team waar ik gelukkig deel van mag uitmaken.’