Lilian van Wijngaarden

Financiën / Management

Lilian heeft veel ervaring opgedaan als HR adviseur en marketing- en communicatieadviseur bij verschillende adviesbureaus voordat zij bij VDA kwam werken.

Tot eind 2017 was Lilian projectmanager van Wijzer Werven, het project dat VDA samen met partner Berenschot en Charistar in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoerden. Momenteel is zij als lid van het management projectcoördinator en daarbij verantwoordelijk voor financiën.

Daarnaast werft zij getalenteerde junior fondsenwervers voor het VDA Young Talent Program en zet ze zich in om succesvolle matches met opdrachtgevers te maken.